Cột cờ Lũng Pô – Nơi con sông Hồng chảy vào Đất Việt được xây dựng gần cột mốc 92, thuộc địa bàn thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai. Lũng Pô tên một dòng suối của huyện Bát Xát, chia đường phân thủy hai nước Việt Nam – Trung Quốc.Tiếng địa phương gọi ...