Ngày 22/2/2024 (ngày 13 tháng giêng năm Giáp Thìn) người Hà Nhì đen ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát tổ chức nghi lễ tạ ơn rừng thiêng “Gạ Ma Do”, đây là một trong những nghi lễ lớn và quan trọng trong năm của người Hà Nhì. Sáng ngày 22/02/2024 những người đàn ông làm chủ các gia đình ...