Đến hẹn lại lên, cứ trung tuần tháng Giêng hàng năm, đồng bào dân tộc Mông tại cụm xã Trung Lèng Hồ, Pa Cheo, Dền Thàng, Sàng Ma Sáo nói riêng và Người Mông huyện Bát Xát nói chung lại nô nức về với Ngày hội văn hoá dân tộc Mông. Năm nay, ngày hội được tổ chức tại xã ...