Huyện Bát Xát có tới trên 82 % là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm 33,79%; dân tộc Dao chiếm 27,7%; dân tộc Giáy chiếm 15,16%; dân tộc Hà Nhì chiếm 5,36% và còn lại là các dân tộc khác. Mỗi dân tộc đều có những nét đặc sắc riêng trong trang phục truyền ...