Nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc Huyện Bát Xát

Huyện Bát Xát có tới trên 82 % là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mông chiếm 33,79%; dân tộc Dao chiếm 27,7%; dân tộc Giáy chiếm 15,16%; dân tộc Hà Nhì chiếm 5,36% và còn lại là các dân tộc khác. Mỗi dân tộc đều có những nét đặc sắc riêng trong trang phục truyền thống. Sắc phục dân tộc truyền thống của các dân tộc huyện Bát Xát đã và đang góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và đặc sắc trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Trung Hiếu