Tổ chức khảo sát thực tế vị trí xây dụng nhà văn hoá cộng đồng dân tộc Hà Nhì tại Thôn Lao Chải, xã Y Tý.

Thực hiện Quyết định phê duyệt số: 1040/QĐ-TTg ngày 12/9/2023 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai”, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Ngày 23/5/2024, Ban QLDA ODA và ĐTXD tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các phòng chuyên môn huyện Bát Xát, UBND xã Y Tý tiến hành đi thực địa, khảo sát thực tế, tìm hiểu về bản sắc văn hoá và nghiên cứu vị trí đặt nhà văn hoá cộng đồng dân tộc Hà Nhì tại Thôn Lao Chải, xã Y Tý.

Sau khi nghiên cứu, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, địa phương, Ban QLDA ODA và ĐTXD tỉnh Lào Cai đã tổng hợp, thống nhất phương án xây dựng nhà văn hoá cộng đồng dân tộc Hà Nhì tại Thôn Lao Chải. Nhà văn hoá cộng đồng dân tộc Hà Nhì Lấy ý tưởng từ tổ hợp ba ngôi nhà trình tường theo kiến trúc truyền thống của người Hà Nhì, ba ngôi nhà xoay góc độ khác nhau, tựa lưng vào núi hướng về phía sân sinh hoạt cộng đồng phía trước, phần liên kết giữa 3 ngôi nhà tạo không gian đủ rộng để phục vụ các hoạt động cộng đồng và là nơi trưng bày không gian văn hoá đặc trưng của đồng bào dân tộc Hà Nhì.

Ban QLDA ODA và ĐTXD tỉnh Lào Cai đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của huyện, đơn vị tư vấn và UBND xã Y Tý, nhân dân thôn Lao Chải để hoàn thiện các thử tục, quy trình đầu tư xây dựng nhà văn hoá cộng đồng dân tộc Hà Nhì. Việc hoàn thiện nhà văn hoá cộng đồng dân tộc Hà Nhì tại Thôn Lao Chải Xã Y Tý sẽ là điều kiện cần thiết hỗ trợ cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Hà Nhì, hỗ trợ sinh kế cộng đồng và tạo động lực phát triển du lịch tại địa phương.

Trung Hiếu